735646598 servis@autowise.cz

Revize LPG a CNG se provádí jednou za rok nebo většinou po 20.000 km. Při revizi se kontroluje těsnost jednotlivých plynových komponentů a spojů speciálním elektronickým detektorem (lidově čuchometr), který odhalí případný únik plynu.

Platnost revize je 12 měsíců a potvrzuje se razítkem do přílohy k TP + kartičky k OTP. Dodržováním ročního intervalu prohlídek budete mít jistotu, že zařízení ve vašem vozidle je v pořádku, a předejdete výskytu možných problémů. Revizi je nutné provádět také vždy před STK.

Dle pravidel (předepsané výrobcem) je třeba v pravidelných intervalech měnit i filtry. Jedná se o filtry plynné a kapalné fáze.

Jaké dokumenty potřebujeme?

  • Osvědčení o registraci vozidla I. část (malý TP)
  • Osvědčení o registraci vozidla II. část (velký TP)
  • Příloha k velkému TP o absolvování pravidelné revize LPG systému.

Cena revize LPG a CNG je 500Kč.

revize LPG a CNG – AutoWise