735646598 servis@autowise.cz

REVIZE LPG A CNG

o revizi

Máme certifikaci pro revize lpg a cng.

Revize lpg a cng se provádí jednou za rok nebo většinou po 20.000 km. Při revizi se kontroluje těsnost jednotlivých plynových komponentů a spojů speciálním elektronickým detektorem (lidově čuchometr), který odhalí případný únik plynu.

Platnost revize je 12 měsíců a potvrzuje se razítkem do přílohy k tp + kartičky k otp. Dodržováním ročního intervalu prohlídek budete mít jistotu, že zařízení ve vašem vozidle je v pořádku, a předejdete výskytu možných problémů. Revizi je nutné provádět také vždy před stk.

Dle pravidel (předepsané výrobcem) je třeba v pravidelných intervalech měnit i filtry. Jedná se o filtry plynné a kapalné fáze.

Cena revize lpg je 500 kč.

Jaké dokumenty potřebujete:

p

Osvědčení o registraci vozidla i. Část (malý tp)

p

Osvědčení o registraci vozidla ii. Část (velký tp)

p

Příloha k velkému tp o absolvování pravidelné revize lpg systému.